audio
دانشگاهی برای تقویت تبادل و تنوع: اوسوبی ساکو، رئیس دانشگاه کیوتو سیکا
ژاپن، خانه دوم ما
13 دقیقه و 45 ثانیه

پخش در 27 اکتبر، 2020
قابل دسترسی تا 10 نوامبر، 2021

در این برنامه اوسوبی ساکو، اولین رئیس آفریقایی یک دانشگاه در ژاپن را دنبال می کنیم. او خود را وقف تقویت تبادل ها بین دانشجویان ژاپنی و خارجی کرده است که به لطف تلاش های او تعدادشان روز به روز در حال افزایش است. اما همه گیری جهانی ویروس کرونا دنبال کردن هدف او برای رسیدن به دانشگاهی که پذیرای تنوع باشد را دشوار کرده است. این برنامه اولین بار روز ۱۳ کتبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo در سال ۲۰۱۸، آقای اوسوبی اهل مالی با دو استاد ژاپنی برای کرسی ریاست دانشگاه رقاب کرد و پیروز شد. photo ساکو سال ۱۹۹۱ به ژاپن آمد. او در دانشگاه کیوتو در رشته طراحی حجمی کارشناسی ارشد گرفت، رشته ای که تبادل میان افراد را تشویق می کند. photo ساکو به شدت معتقد است که هیچ چیز مانند تجربه یادگیری حضوری نیست. این چیزی است که او از صحبت با دانشجویانش آموخته است.