11 دقیقه و 47 ثانیه

تلاش برای حفظ مزارع محلی ‍‍- استان اویتا، پائول کریستی

ژاپن، خانه دوم ما

پخش در 22 سپتامبر، 2020 قابل دسترسی تا 6 اکتبر، 2021

تعداد افراد خارجی که ژاپن را به عنوان خانه دوم خود انتخاب کرده اند در سال ۲۰۱۹ به رقم بی سابقه دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید. این مسئله باعث تنوع بخشیدن به کشور می شود اما بسیاری از این افراد در همرنگ شدن با جامعه دچار مشکل هستند. در این قسمت به چالش های یک فرد خارجی در صنعت گردشگری می پردازیم که تلاش می کند در برابر اثرات همه گیری جهانی کرونا دوام بیاورد. گرداننده بریتانیایی تورهای مسافرتی محلی در مناطق روستایی استان اویتا را دنبال خواهیم کرد که در تلاش است تا زمین های کشاورزی محلی را حفظ کند. این برنامه اولین بار ۸ سپتامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
پائول کریستی و خانواده اش. پائول در استان اویتا یک آژانس گردشگری دارد.
photo
زنی در حال تشکر از پائول به خاطر کمک او در نشای برنج
photo
پائول در حال نشای برنج در شالیزاری که مدتی رها شده بود

خلاصه برنامه