11 دقیقه و 38 ثانیه

داستان های ژاپنی: قلمدوش برای دیدن آتش بازی - قسمت چهارم

ژاپن امروز

پخش در 21 اوت، 2021 قابل دسترسی تا 2 نوامبر، 2021

دختر راوی داستان، میساکی، و نوه او قرار بود در جشن آتش بازی محلی دور هم جمع شوند، اما اوضاع طبق برنامه پیش نمی رود. یعنی چه اتفاقی برای میساکی افتاده؟

photo

خلاصه برنامه