audio
دانشجویان خارجی - آینده ژاپن
ژاپن امروز
12 دقیقه و 05 ثانیه

پخش در 24 دسامبر، 2020
قابل دسترسی تا 14 ژانویه، 2022

بیش از ۳۰۰ هزار دانشجوی خارجی در حال حاضر در ژاپن مشغول تحصیل هستند. اما آنها در اثر همه گیری ویروس کرونا به شدت ضربه خورده اند. این برنامه روی دانشجویان خارجی تمرکز می کند که برای فرصت های آینده تلاش می کنند،‌ با این که زندگیشان در اثر همه گیری جهانی به شدت دستخوش تغییر شده است. این برنامه اولین بار ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo شیوع ویروس کرونا زندگی تاویساک را به شدت دستخوش تغییر کرد. photo دانشجویان خارجی در مدرسه زبان ژاپنی را به سبک «شیوه مرسوم جدید» یاد می گیرند. photo آقای ناکامورا برای کمک به دانشجویان خارجی و به درخواست مدرسه زبان ژاپنی مصاحبه های شغلی تمرینی برگزار می کند. photo این دانشجوی سابق از ویتنام اکنون برای یک شرکت محلی ژاپنی کار می کند.