12 دقیقه و 05 ثانیه

دانشجویان خارجی - آینده ژاپن

ژاپن امروز

پخش در 24 دسامبر، 2020 قابل دسترسی تا 8 آوریل، 2022

بیش از ۳۰۰ هزار دانشجوی خارجی در حال حاضر در ژاپن مشغول تحصیل هستند. اما آنها در اثر همه گیری ویروس کرونا به شدت ضربه خورده اند. این برنامه روی دانشجویان خارجی تمرکز می کند که برای فرصت های آینده تلاش می کنند،‌ با این که زندگیشان در اثر همه گیری جهانی به شدت دستخوش تغییر شده است. این برنامه اولین بار ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
شیوع ویروس کرونا زندگی تاویساک را به شدت دستخوش تغییر کرد.
photo
دانشجویان خارجی در مدرسه زبان ژاپنی را به سبک «شیوه مرسوم جدید» یاد می گیرند.
photo
آقای ناکامورا برای کمک به دانشجویان خارجی و به درخواست مدرسه زبان ژاپنی مصاحبه های شغلی تمرینی برگزار می کند.
photo
این دانشجوی سابق از ویتنام اکنون برای یک شرکت محلی ژاپنی کار می کند.

خلاصه برنامه