12 دقیقه و 10 ثانیه

دست در دست یکدیگر در زمانه بحران

ژاپن امروز

پخش در 16 دسامبر، 2020 قابل دسترسی تا 17 دسامبر، 2021

تعداد زیادی از ساکنان خارجی ژاپن در میانه همه گیری جهانی ویروس کرونا منزوی شده اند. این قسمت به تلاش مسلمانان و یک جامعه بنگلادشی برای ایجاد یک شبکه حمایتی و کمک به یکدیگر در مواجهه با سختی های متعدد می پردازد. این برنامه اولین بار ۲ دسامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
ویدیوی آموزشی که انجمن مسلمانان شیزوئوکا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مساجد تهیه کرده در شبکه های اجتماعی توسط تعداد زیادی از مسلمانان دیده شده است.
photo
اسادی یاسین رئیس انجمن مسلمانان شیزوئوکا و اسادی میوا، دبیر آن
photo
یک جعبه غذا در ورودی مسجد گذاشته شده تا کسانی که نمی توانند غذای حلال پیدا کنند از آن استفاده کنند.
photo
غلام معصوم زیکو از بنگلادش به همراه پنج نفر دیگر برای ارائه کمک های درمانی و معیشتی از راه دور یک شبکه داوطلبان راه اندازی کرده است.

خلاصه برنامه