audio
دست در دست یکدیگر در زمانه بحران
ژاپن امروز
12 دقیقه و 10 ثانیه

پخش در 16 دسامبر، 2020
قابل دسترسی تا 17 دسامبر، 2021

تعداد زیادی از ساکنان خارجی ژاپن در میانه همه گیری جهانی ویروس کرونا منزوی شده اند. این قسمت به تلاش مسلمانان و یک جامعه بنگلادشی برای ایجاد یک شبکه حمایتی و کمک به یکدیگر در مواجهه با سختی های متعدد می پردازد. این برنامه اولین بار ۲ دسامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo ویدیوی آموزشی که انجمن مسلمانان شیزوئوکا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مساجد تهیه کرده در شبکه های اجتماعی توسط تعداد زیادی از مسلمانان دیده شده است. photo اسادی یاسین رئیس انجمن مسلمانان شیزوئوکا و اسادی میوا، دبیر آن photo یک جعبه غذا در ورودی مسجد گذاشته شده تا کسانی که نمی توانند غذای حلال پیدا کنند از آن استفاده کنند. photo غلام معصوم زیکو از بنگلادش به همراه پنج نفر دیگر برای ارائه کمک های درمانی و معیشتی از راه دور یک شبکه داوطلبان راه اندازی کرده است.