audio
آیا آسمان خراش ها و کوچه های قدیمی در شیبویا با هم کنار خواهند آمد؟
ژاپن امروز
14 دقیقه و 09 ثانیه

پخش در 3 ژوئن، 2020
قابل دسترسی تا 3 ژوئن، 2021

منطقه شیبویای توکیو در حال بازسازی بزرگی است که ممکن است هر صد سال یک بار اتفاق بیفتد. ساختمان های بسیار بلند یکی پس از دیگری در اطراف ایستگاه شیبویا سربرآورده اند و باعث تغییر گسترده ای در این منطقه مرکزی پایتخت شده اند. آناستاسیا موناکووا، کارشناس بخش روسی ما، که می گوید شیفته چشم انداز سنتی شیبویاست از این پروژه بزرگ بازسازی گزارش می کند و تلاش می کند بفهمد آیا جنبه های قدیمی این محله حفظ خواهد شد یا خیر. این برنامه قبلا روز ۱۹ مارس ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo آناستاسیا موناکووا از تقاطع اسکرمبل شیبویا که در دنیا مشهور شده گزارش می کند. پشت سر او ساختمان Shibuya Scramble Square قرار دارد، برج ۴۷ طبقه ای که در نوامبر ۲۰۱۹ تکمیل شد. photo راهروی طبقه دوم به مردم اجازه می دهد بین این آسمان خراش ها حرکت کنند. وقتی که کار بازسازی تمام شود، مردم می توانند از هر طبقه ای بین زیر زمین منفی دوم تا طبقه چهارم بین این ساختمان ها حرکت کنند. photo خیابان Shibuya Center-Gai در سمتی دیگر از ایستگاه است که تفاوت فاحشی با برج های آینده گرا دارد. در گوشه تصویر، توشی یوکی اونو، رئیس انجمن ترویج خیابان سنتر گای را می بینید. photo تصویر رایانه ای از اطراف ایستگاه شیبویا بعد از تکمیل بازسازی در سال ۲۰۲۷.