audio
پیامی از پزشک مراقبت های تسکینی که خود با سرطان دست و پنجه نرم می کند
ژاپن امروز
12 دقیقه و 49 ثانیه

پخش در 24 ژوئن، 2020
قابل دسترسی تا 8 ژوییه، 2021

در این برنامه یوهی اوهاشی پزشک مراقبت های تسکینی ۵۶ ساله را معرفی می کنیم که به خاطر نگارش کتابی از مبارزه خود با سرطان مورد توجه قرار گرفته است. او سالها بیماران سرطانی را دیده که در آستانه مرگ بوده اند. در ژوئن سال ۲۰۱۸ سرطان او تشخیص داده شد و بیشتر بخش های معده اش برداشته شد. پس از ۱۰ ماه، تومور به کبدش رسید. از نظر یک بیمار سرطانی او چه چیزهایی کشف کرده است؟ این برنامه اولین بار روز ۷ ژانویه پخش شد.

photo یوهی اوهاشی، پزشک مراقبت های تسکینی