audio
صابونی که امید می بخشد
ژاپن امروز
13 دقیقه و 13 ثانیه

پخش در 23 ژوئن، 2020
قابل دسترسی تا 7 ژوییه، 2021

قالب های صابونی که ممکن است آنها را با میوه های یخ زده اشتباه بگیرید اکنون خیلی محبوب هستند. این صابون ها توسط کسانی که دارای معلولیت هستند درست می شوند. در یک کارخانه صابون سازی در شهر اوداوارا در استان کاناگاوا ۲۴ کارمند با معلولیت های ذهنی، روانی یا جسمی زیر یک سقف کار می کنند. آنها زحمت کارهای جدید را به جان می خرند و مهارت هایی را به دست می آورند که هیچ دستگاهی از پس آن بر نمی آید. در این برنامه شما را به داخل یک کارخانه صابون سازی کوچک می بریم که هم در کارش موفق است و هم افراد در آن با همدیگر رشد می کنند.
این برنامه اولین بار روز ۳ دسامبر ۲۰۱۹ پخش شد.

photo قالب های صابون با اشکال میوه ای که بسیار ظریف و واقعی به نظر می رسند photo هر صابون توسط افراد دارای معلولیت با دست ساخته شده است. photo کائورو کامبارا، رئیس شرکت