audio
گسترش فرصت ها برای افراد معلول در صنعت سرگرمی
ژاپن امروز
12 دقیقه و 38 ثانیه

پخش در 3 مارس، 2020
قابل دسترسی تا 17 مارس، 2021

با نزدیک شدن بازیهای پارالمپیک توکیو 2020 فرصت ها در صنعت سرگرمی برای افراد دارای معلولیت نیز در حال افزایش است. یک شرکت استعدادیابی که در معرفی و مدیریت هنرمندان دارای معلولیت در حوزه سرگرمی تخصص دارد برای حمایت از این گرایش تاسیس شده است. گزارشی از این شرکت داریم و تلاش های سخت آنها در این مسیر. این برنامه اولین بار روز ۳ سپتامبر پخش شد.

photo Co-Co Life Talent Division، شرکت معرفی و مدیریت استعدادهای دارای معلولیت جسمانی photo آکیکو تومیدا به عنوان «نوازنده پرکاشن با چشم مصنوعی» معرفی می شود.