audio
فناوری مجازی که برای سالمندان شادی می آورد: کنتا توشیما، پیشرو در فناوری های سالمندان
دیدار با افراد موفق
13 دقیقه و 32 ثانیه

پخش در 18 مارس، 2020
قابل دسترسی تا 18 مارس، 2021

ژاپن اولین کشور دنیا از لحاظ نرخ رشد پیری در جامعه است. مردم مسن که توانایی جسمیشان رو به زوال می رود معمولا روزهایشان را بدون هیچ تحریک ذهنی می گذرانند و در معرض خطر ابتلا به فراموشی قرارمی گیرند. حرکات بازتوانی برای آنها ضروری است تا توانایی های فیزیکی خود را به دست آورند اما اغلب مشاهده می شود که آنها انگیزه خود برای ادامه این تمرینات یکنواخت و کسالت آور را از دست می دهند. یک محقق با استفاده از فناوری واقعیت مجازی در تلاش برای حل این مشکل است که بسیاری از سالمندان با آن مواجه هستند. کنتا توشیما، محقق مرکز تحقیقاتی علوم و فناوری های پیشرفته دانشگاه توکیو «سفرهای واقعیت مجازی» را ابداع کرده که سالمندان را با تجربه واقعیت مجازی به وجد می آورد تا به جاهایی که از آن خاطره دارند یا مکان های مشهور سفر کنند.

photo کِنتا توشیما photo توشیما در سراسر ژاپن رویدادهایی برگزار می کند تا تجربه «سفر واقعیت مجازی» را به مردم هدیه کند. photo تصویر ۳۶۰ درجه با یک دوربین VR مجهز به شش لنز ضبط می شود.