17 دقیقه و 45 ثانیه

راکوگو، قصه گویی طنز ژاپنی- قسمت یازدهم: «موموتارو» و فعالیت راکوگوکاهای خانم در پنجاه سال اخیر

برگ سبز

پخش در 17 اکتبر، 2021 قابل دسترسی تا 17 اکتبر، 2022

راکوگو یک سبگ قصه گویی سنتی طنز ژاپنی است که بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد. در یازدهمین قسمت از سری برنامه های راکوگو، مهدی عمادی قصه «موموتارو» یعنی پسر هلو را اجرا می کند. در این برنامه در مورد افزایش اخیر قصه گوهای خانم در راکوگو که عمدتا یک حرفه مردانه محسوب می شود نیز صحبت می کنیم.

photo
مجریان این برنامه: مهدی عمادی و مریم زرافشار

خلاصه برنامه