15 دقیقه و 53 ثانیه

سرگرمی شبانه در ژاپن: سِنکو هانابی یا فشفشه بازی به همراه یک داستان راکوگوی ترسناک به نام «نوپرابو»

برگ سبز

پخش در 15 اوت، 2021 قابل دسترسی تا 15 اوت، 2022

در این قسمت یک داستان راکوگو خواهیم داشت و در مورد تفریح های شب های تابستان در ژاپن صحبت می کنیم. از سِنکو هانابی هم صحبت می کنیم که یک فشفشه کوچک و نازک است که در دست نگه داشته می شود و در لغت به معنای «عود آتش بازی» هست. در نهمین قسمت از قصه های راکوگو، علی نورانی مجری ما، این بار یکی از کایدان باناشی ها یا قصه های راکوگوی ترسناک را تعریف می کند. نام این داستان نوپرابو است.

photo
سنکون هانابی
photo
دو نوع از سنکو هانابی: نوع معروف کاغذپیچ شده (راست) و سنکو هانابی ساخته شده از ساقه برنج درغرب ژاپن
photo
چهار مرحله سنکو هانابی: (از بالا راست ساعت گرد): گل صدتومانی، برگ های سوزنی، بید و گل داوودی
photo

خلاصه برنامه