15 دقیقه و 54 ثانیه

نامه های شنوندگان و راکوگوی ژاپنی (قسمت ۷)

برگ سبز

پخش در 20 ژوئن، 2021 قابل دسترسی تا 20 ژوئن، 2022

در این قسمت نامه های شما شنوندگان را خواهیم خواند. بعد در ادامه، به یک قصه راکوگو گوش می کنیم. راکوگو یک سبک سنتی قصه گویی طنز ژاپنی است. قصه امروز Oyauri یا «پدر و مادر فروشی» نام دارد.

photo
مجریان این قسمت: مهدی عمادی (راست) و علی نورانی (چپ)

خلاصه برنامه