14 دقیقه و 13 ثانیه

پاسخ به نامه های شنوندگان با چاشنی موسیقی ژاپنی

برگ سبز

پخش در 18 آوریل، 2021 قابل دسترسی تا 18 آوریل، 2022

در این قسمت نامه های شنوندگان را می خوانیم. به چند ترانه ژاپنی هم گوش می کنیم.

*به علت رعایت حقوق هنرمندان، ترانه ها در نسخه آرشیو (بر حسب تقاضا) حذف می شود.

photo
مجریان این برنامه: علی نورانی (راست) و ناهید نیکزاد (چپ)

خلاصه برنامه