19 دقیقه و 07 ثانیه

ده سال پس از زلزله فاجعه بار ژاپن: گفتگویی با افشین والی نژاد خبرنگار آزاد در مورد نواحی حادثه دیده

برگ سبز

پخش در 14 مارس، 2021 قابل دسترسی تا 14 مارس، 2022

آقای افشین والی نژاد پس از زلزله عظیم شرق ژاپن که در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ اتفاق افتاد وارد مناطق حادثه دیده شد. او شاهد ویرانی های این حادثه بود و با دوربین خود تصاویر این حادثه را ثبت کرد. از آن زمان، او بیش از ۷۰ بار از این منطقه دیدن کرده است. والی نژاد که شیفته طبیعت و مردم فوکوشیما شده است سه سال پیش به شهری در استان فوکوشیما نقل مکان کرد و اکنون فوکوشیما را خانه خود می داند. در دهیمن سالگرد زلزله و سونامی از تجربه او در این زمان و افکارش در مورد مناطق حادثه دیده پرسیدیم. آقای والی نژاد تا سال ۲۰۱۰ در گروه فارسی ان اچ کی گوینده رادیو بود.

photo
شهر ایشینوماکی، استان میاگی، ۲۱ مارس ۲۰۱۱. افشین از آن زمان بیش از ۷۰ بار به مناطق حادثه دیده سفر کرده است.
photo
شهر ریکوزن تاکاتا، استان ایواته، ۲ آوریل ۲۰۱۱
photo
ویرانه های خانه هایی که سونامی با خود آورده در دو طرف جاده تلنبار شده اند. شهر ریکوزن تاکاتا در استان ایواته، ۲ آوریل ۲۰۱۱.
photo
مردی در حال کاشتن درخت در جایی که قبلا خانه اش بوده است. سونامی همه چیز او را با خود برد. شهر میاکو، استان ایواته، ۱۰ آوریل ۲۰۱۱.

خلاصه برنامه