14 دقیقه و 35 ثانیه

زلزله! چه کنیم؟ چه کار نکنیم؟ درس هایی از تجربه یک زمین لرزه قوی

برگ سبز

پخش در 7 مارس، 2021 قابل دسترسی تا 7 مارس، 2022

ژاپن کشوری زلزله خیز است. مردم این کشور از زلزله های گذشته درس های زیادی گرفته اند و سعی می کنند از آنها در آمادگی در برابر زلزله استفاده کنند. شهرداری منطقه ای که علی نورانی در آن زندگی می کند برای آمادگی در برابر بلایا کارگاه آموزشی برگزار می کند. مردم می توانند در کامیونی که زلزله را شبیه سازی می کند زمین لرزه های شدید را تجربه کنند. در برنامه امروز درباره مقیاس «شیندو» که برای اندازه گیری شدت زمین لرزه است صحبت می کنیم. همچنین درس هایی از زلزله را برایتان خواهیم گفت: قبل و بعد از زلزله چه کارهایی کنیم یا نکنیم؟ هنگام وقوع زلزله چطور؟ این برنامه مهم را از دست ندهید.

photo
علی نورانی در کامیون شبیه ساز زلزله شدت زمین لرزه ۷ در مقیاس «شیندو» را تجربه می کند. (شیندو مقیاس لرزه نگاری ژاپنی صفر تا هفت است.)
photo
کامیونی که زلزله را شبیه سازی می کند
photo
کمی بالاتر از ۶ و کمی پایینتر از ۶ در مقیاس شدت زمین لرزه شیندو

خلاصه برنامه