audio
قصه های راکوگو - قسمت ششم: قصه گویی طنز ژاپنی با اجرای سیامک
برگ سبز
19 دقیقه و 20 ثانیه

پخش در 14 فوریه، 2021
قابل دسترسی تا 14 فوریه، 2022

این هفته قسمت ششم از مجموعه قصه گویی راکوگو را داریم. در این مجموعه، گویندگان بخش فارسی هر بار یک یا دو داستان راکوگو را که به فارسی ترجمه شده اجرا می کنند. امروز سیامک بسطامی برای اولین بار قصه گویی طنز ژاپنی به سبک سنتی را امتحان می کند. قصه ای که می گوید «نی بان سِنجی» یا دم کشی دوم عرق گیاهی نام دارد. این قصه مناسب فصل سرما و زمستان و بسیار جالب است.

photo هیوشیگی، چوب هایی که در این قصه به آنها اشاره می شود. معمولا این چوب ها را در پاس شبانه زمستانی استفاده می کنند و آنها را به هم می کوبند و فریاد می زنند «هینو یوجین!» تا حواس مردم به خطر آتش سوزی جلب شود و مراقب باشند. photo گویندگان بخش فارسی رادیو ژاپن در این برنامه: سیامک بسطامی (راست) که برای اولین بار قصه گویی راکوگو را تجربه می کند. علی نورانی (چپ) و مریم زرافشار (وسط).