audio
ایپونبا گتا: همه چیز درباره صندل های عجیب تک پایه ژاپنی
برگ سبز
17 دقیقه و 14 ثانیه

پخش در 25 اکتبر، 2020
قابل دسترسی تا 25 اکتبر، 2021

این هفته درباره ایپونبا گتا، نوعی صندل های چوبی سنتی ژاپنی که تنها یک پایه تیغه ای در وسط دارند، صحبت می کنیم. گزارشگر برنامه علی نورانی یک بار در خیابان های توکیو مردی را دید که صندل های عجیب و مرتفعی به پا داشت. او شروع به تحقیق درباره این کفش ها کرد و توانست با یک سازنده این نوع صندل ها مصاحبه کند. در این برنامه درباره تاریخ، نحوه ساخت و استفاده های جدید این صندل ها در تمرین های ورزشی صحبت خواهیم کرد. حتما این برنامه را بشنوید!

photo ایپونبا گتا photo اعضای شرکت T-FOOT photo همه می توانند ایپونبا گتاهای طراحی شده توسط این شرکت را در خانه یا بیرون بپوشند. photo علی هم راه رفتن با این صندل های چوبی بلند را امتحان کرد.