audio
علی داستان گویی راکوگو را امتحان می کند - قسمت چهارم: ریوئوته نی هانا (گل در دو دست)
برگ سبز
14 دقیقه و 33 ثانیه

پخش در 20 سپتامبر، 2020
قابل دسترسی تا 20 سپتامبر، 2021

این چهارمین قسمت از سری قصه گویی های راکوگو است که در آن مجری ما علی این سبک از قصه گویی طنز ژاپنی را امتحان می کند. این بار داستان راکوگویی کلاسیکی به نام «ریوئوته نی هانا» یا گل در دو دست را می خواند.

photo داستان امروز «ریوئوته نی هانا» است یا گل هایی در هر دست. photo علی نورانی و مریم زرافشار photo سه نمونه از هفت نوع گل پاییزی ژاپنی: (از راست به چپ) هاگی، اومینائه شی و سوسوکی