audio
حکمت ژاپنی‎ها برای احساس کردن خنکی در تابستان گرم
برگ سبز
13 دقیقه و 54 ثانیه

پخش در 6 سپتامبر، 2020
قابل دسترسی تا 6 سپتامبر، 2021

زندگی امروزی بدون کولر قابل تصور نیست اما ژاپنی ها از مدتها پیش تدبیرهایی را برای خنک تر شدن اتخاذ کرده اند. این هفته، فرهنگ زندگی تابستانه ژاپنی ها که تا امروز هم ادامه دارد مانند اوچی میزو (آب پاشی)، سوئیکین کوتسو (نوعی تزیین برای باغ ژاپنی)، فورین (زنگ باد)، یوکاتا (یک کیمونوی تابستانی) و غیره را معرفی می کنیم. اینها همه روش هایی هستند که ژاپنی ها برای خنک تر گذراندن تابستان شرجی پیدا کرده اند. این برنامه اولین بار ۵ اوت ۲۰۱۸ پخش شد.

photo زنگهای شیشه ای به نام فورین اِدو photo یک اثر هنری معاصر با الهام از فورین در منطقه روپونگی توکیو photo فورین های «بین چوتان» که آویز زنگ های آنها از زغال ساخته شده اند