audio
سبک محبوب قصه گویی ژاپنی؛ علی داستان گویی راکوگو را امتحان می کند: قسمت سوم
برگ سبز
19 دقیقه و 24 ثانیه

پخش در 16 اوت، 2020
قابل دسترسی تا 16 اوت، 2021

این سومین قسمت از مجموعه راکوگو است که در آن گوینده ما علی نورانی این سبک سنتی قصه گویی ژاپنی را امتحان می کند. او در این برنامه دو اجرا دارد: قسمت دوم قصه «کائن دایکو» که بخش اول آن در ۵ ژوئیه ۲۰۲۰ پخش شده بود و همچنین «چیریتوته چین»، قصه ای که قصه گویان راکوگو آن را در تابستان اجرا می کنند.

photo علی نورانی (چپ) و مریم زرافشار