audio
پاسخ به سوالات مختلف درباره ویروس کرونا
برگ سبز
12 دقیقه و 53 ثانیه

پخش در 26 ژوییه، 2020
قابل دسترسی تا 26 ژوییه، 2021

در این برنامه درباره سوالات ارسالی از شنوندگان درباره ویروس کرونا صحبت می کنیم. سوالاتی از قبیل این که «ویروس کرونا تا چه دمایی می تواند زنده بماند؟»، «اگر ویروس منجمد شود چه اتفاقی می افتد؟»، «ویروس کرونا تا چه مدت می تواند روی سطوح باقی بماند؟» و... پیام های دیگر شنوندگان را هم می خوانیم.

photo