audio
علی داستان گویی راکوگو را امتحان می کند: قسمت دوم
برگ سبز
19 دقیقه و 04 ثانیه

پخش در 5 ژوییه، 2020
قابل دسترسی تا 5 ژوییه، 2021

در قسمت دوم مجموعه داستان های راکوگو با اجرای علی نورانی «یاکان نامه» و بخش اول قصه «کائن دایکو» را می شنویم. راکوگو یکی از سبک های سنتی نمایش قصه گویی ژاپنی است که گفته می شود بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد. این برنامه را از دست ندهید!

photo گویندگان مریم زرافشار و علی نورانی