audio
از قرنطینه: پیام ویژه همکاران گروه فارسی برای شما - ۲
برگ سبز
18 دقیقه و 58 ثانیه

پخش در 24 مه، 2020
قابل دسترسی تا 24 مه، 2021

اینجا NHK WORLD-JAPAN، صدای ما را از خانه های ما در توکیو و حومه می شنوید!‌ در دومین قسمت از ویژه برنامه ما با موضوع کار کردن از خانه در دوران کرونا، پیام همکاران ما مهرداد صادق زاده، زهرا محرمی پور، شهیندخت یعقوبی و محبوبه رجبی را خواهید شنید. این برنامه را از دست ندهید!

photo