audio
از قرنطینه: پیام ویژه همکاران گروه فارسی برای شما - ۱
برگ سبز
18 دقیقه و 49 ثانیه

پخش در 17 مه، 2020
قابل دسترسی تا 17 مه، 2021

اینجا NHK WORLD-JAPAN، صدای ما را از خانه های ما در توکیو و حومه می شنوید!‌ این هفته یک ویژه برنامه با موضوع کار کردن در دوران کرونا از خانه داریم. در این برنامه همکاران ما هوشنگ راستی، فرحناز مستعان، نیره خمسه، ایمان یوسفی و علی نورانی پیام های خود را در خانه برای شما ضبط و ارسال کرده اند. این برنامه را از دست ندهید!

photo