audio
۴۰ سال مطالعه روستاهای ایران توسط یک استاد ژاپنی
برگ سبز
18 دقیقه و 35 ثانیه

پخش در 3 مه، 2020
قابل دسترسی تا 3 مه، 2021

آقای ریوایچی هارا استاد دانشگاه دایتوبونکا است که به مدت ۴۰ سال روستاهای ایران را از زمان تحصیلش در دانشگاه شیراز مطالعه کرده است. او کتاب «آب و جامعه ایران» را درباره تحقیقات ۱۵ ساله اش در روستای فورگ در شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی نوشته است. این کتاب در سال ۲۰۱۶ به زبان فارسی ترجمه و منتشر شد. ما با پروفسور هارا درباره دلایل ایشان برای انتخاب ایران به عنوان موضوع پژوهش و تجربیات او در این مطالعات میدانی در روستاها صحبت کردیم. همچنین از او درباره اهمیت تداوم تبادلات در حیطه های علمی بین دو کشور هم خواهیم شنید. این برنامه اولین بار در روز ۱۹ اوت سال ۲۰۱۸ پخش شد.

photo آقای هارا در کنار مهاجران افغان در روستای فورگ در شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی کنونی، ۱۹۹۰ photo آقای هارا در حال تحقیق درباره منابع آبی در یک آب بند در روستای فورگ، ۱۹۹۰ photo آقای هارا با اعضای خانواده ای که در خانه آنها در روستای فورگ اقامت داشت photo پروفسور هارا کتابش «آب و جامعه ایران» که در سال ۲۰۱۶ در ایران منتشر شد در دست دارد.