audio
مرور نزدیک به ۳۰ سال پژوهش استاد ژاپنی در روستاهای ایران
برگ سبز
18 دقیقه و 57 ثانیه

پخش در 26 آوریل، 2020
قابل دسترسی تا 26 آوریل، 2021

آقای موریو اونو، استاد دانشگاه توکیو و دایتوبونکا نزدیک به ۳۰ سال درباره روستاهای کشاورزی ایران و افغانستان پژوهش کرد. او ماه ها در روستاها اقامت می کرد و به زبان فارسی با کشاورزان صحبت می کرد و با آنها آشنا می شد. چاپ تحقیقات و فعالیت های ایشان اخیرا آغاز شده و جلد دوم این مجموعه مربوط به کارهای ایشان در ایران و افغانستان امسال منتشر شده است. ما با آقای ریوایچی هارا، استاد دانشگاه دایتوبونکا که این مجموعه را بصورت کتاب جمع آوری کرده درباره فعالیت های استاد ایشان، پروفسور اونو، صحبت کردیم. این برنامه اولین بار در ۲۹ ژوییه سال ۲۰۱۸ پخش شد.

photo آقای اونو در روستای بهجت آباد در استان اصفهان، ۱۹۶۴ photo آقای اونو در محل خرمن کوبی در روستای پل نو در استان فارس، ۱۹۷۲ photo پروفسور ریوایچی هارا جلد اول و دوم مجموعه کتاب های «ردپای پژوهش های میدانی موریو اونو» را در دست دارد. photo اثر اونو ترجمه شده به زبان فارسی و چاپ شده درایران. عنوان ژاپنی این کتاب «۲۵ سال با روستاییان ایران» است.