audio
دو دهه حمایت یک زن ژاپنی ۸۴ ساله از افغانستان: کِیکو نیشیگاکی
برگ سبز
17 دقیقه و 54 ثانیه

پخش در 10 مه، 2020
قابل دسترسی تا 10 مه، 2021

خانم کِیکو نیشیگاکی نماینده انجمن دوستی تاکارازوکا با افغانستان است. او تا سال ۲۰۱۶ در افغانستان برای پشتیبانی از زنان و کودکان فعالیت می کرد، از جمله خرید چرخهای خیاطی در اردوگاه پناهندگان، دستمزد دادن به معلمان زن مکتب خانه های پنهانی و ساخت توالت و خوابگاه برای دانشجویان دختر. خانم نیشیگاکی در مدت بیست و دو سال، چهل و دو بار به افغانستان پرواز کرده است. اما کم کم با وخیم شدن امنیت ورود به آنجا سختتر شد و او در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت حمایتهای خود را از ژاپن ادامه دهد. در این برنامه فعالیتهای مختلف و بسیار جالب خانم نیشیگاکی را معرفی می کنیم. این برنامه اولین بار در ۶ اکتبر ۲۰۱۹ پخش شد.

photo کِیکو نیشیگاکی، در اولین سفر خود به افغانستان در سال ۱۹۹۴، در حال شنیدن توضیحات پزشکان و پرستاران در اردوگاه پناهندگان در نزدیکی جلال آباد photo بیوه های افغان در حال گلدوزی در پروژه گلدوزی جلال آباد در سال ۱۹۹۷ (چپ) - خانم نیشیگاکی در کلاس خیاطی و چرخ خیاطی های اهدایی او در چادر اردوگاه پناهندگان (راست) photo کودکان در حال تحصیل در یک مکتب خانه پنهانی جلال آباد در سال ۱۹۹۷ photo خانم نیشیگاکی و چند زن دیگر در روز تکمیل خوابگاه دختران دانشگاه ننگرهار در مقابل خوابگاه ایستاده اند.