audio
پلاک کوه فوجی از سوسوکه نامی کاوا
جادوی شاهکارهای هنری ژاپن
14 دقیقه و 56 ثانیه

پخش در 12 مارس، 2020
قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

در این برنامه یک تصویر کلازون (نوعی لعاب) از کوه فوجی مربوط به قرن ١٩ را معرفی می کنیم. کلازون با چسباندن لعاب - نوعی شیشه- با استفاده از حرارت به سطح فلزی زیرین ساخته می شود. این اثر توسط سوسوکه نامی کاوا، یکی از مشهورترین هنرمندان کلازون ژاپن، برای نمایش در نمایشگاه اکسپوی جهان در سال ١٩٨۳ ساخته شد. تصویر کوه فوجی که از میان ابرها سربر آورده انگار که یکی از آرزوهای سوزان ژاپنی های آن زمان را نیز نشان می دهد.

photo