14 دقیقه و 55 ثانیه

جشن و شادی زیر شکوفه ها

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 14 مارس، 2019 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

این جفت پرده تاشوی اوایل قرن هفدهم، شرکت کنندگان در جشنی را نشان می دهد که زیر شکوفه های گیلاس از بهار لذت می برند. زن هایی را می بینیم که مانند مردان لباس پوشیده اند و نمایش های محبوب آن زمان را اجرا می کنند. این جشن زنانه ی دیدن شکوفه ها احتمالا به دستیابی به صلح پس از سالها جنگ داخلی اشاره دارد.

photo
جشن و شادی زیر شکوفه ها

خلاصه برنامه