audio
جشن و شادی زیر شکوفه ها
جادوی شاهکارهای هنری ژاپن
14 دقیقه و 55 ثانیه

پخش در 14 مارس، 2019
قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

این جفت پرده تاشوی اوایل قرن هفدهم، شرکت کنندگان در جشنی را نشان می دهد که زیر شکوفه های گیلاس از بهار لذت می برند. زن هایی را می بینیم که مانند مردان لباس پوشیده اند و نمایش های محبوب آن زمان را اجرا می کنند. این جشن زنانه ی دیدن شکوفه ها احتمالا به دستیابی به صلح پس از سالها جنگ داخلی اشاره دارد.

photo جشن و شادی زیر شکوفه ها