14 دقیقه و 55 ثانیه

«دوازده ژنرال مقدس»

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 14 فوریه، 2019 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

«دوازده ژنرال مقدس» نام یک مجموعه از مجسمه های بودایی است که در قرن 13 خلق شده است. این مجسمه ها که ریشه در هند دارند، نگهبانان مقدسی بودند که با یکدیگر و در تمام مدت از جهت های 12 گانه مختلف دفاع می کردند. هر کدام از آنها آنقدر ویژگی های فردی متمایزی دارند که تقریبا می توانند مجسمه هایی باشند که از یک انیمیشن بیرون آمده باشند.

photo
photo

خلاصه برنامه