14 دقیقه و 55 ثانیه

کوبان: سکه های طلا

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 8 نوامبر، 2018 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

شصت سال قبل، سه نوع سکه طلا که قدمت آنها به قرن های هفدهم و هجدهم برمی گردد در مرکز توکیو کشف شد. آنها سکه های طلای «کوبان» متعلق به دوره اِدو بودند. حتی با گذشت چندین قرن، این سکه های طلا همچنان می درخشند که نشان دهنده تلاش های دولت آن زمان برای حفظ اعتماد مردم به این سکه ها می باشد.

photo
سکه طلای کِیچو، سکه طلای شوتوکو، سکه طلای کیوهو

خلاصه برنامه