13 دقیقه و 51 ثانیه

لباس بینگاتا با طرح بادبزن، گل داودی و کاملیا

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 6 سپتامبر، 2018 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

این لباس با زمینه ای زرد رنگ طرحی از بادبزن ها و گل های پراکنده را روی خود دارد. پارچه آن با استفاده از شیوه رنگرزی بینگاتا انجام شده است و توسط بانویی عالی رتبه در سلطنت ریوکیو پوشیده می شده است. این لباس، با رنگ های نیمه گرمسیری و تاثیرات هنر چینی و ژاپنی اش، با الهام از تاریخ متمایز جزایر ریوکیو خلق شده است.

photo
لباس بینگاتا با طرح بادبزن، گل داودی و کاملیا

خلاصه برنامه