14 دقیقه و 56 ثانیه

جیگوکو زوشی: طومار تصویری جهنم

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 14 ژوئن، 2018 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

طومار تصویری جهنم یا جیگوکو زوشی از قرن دوازدهم دوزخ را که گناهکاران در آن انداخته می شدند نشان می دهد. باور بر آن است که این طومار به دستور امپراتور گو-شیراکاوا، که یک مجموعه بسیار بزرگ از تومارهای تصویری داشته ساخته شده باشد. چنین مجموعه هایی به عنوان نشان اقتدار فرهنگی تلقی می شدند.

photo
جیگوکو زوشی، طومار تصویری جهنم

خلاصه برنامه