13 دقیقه و 56 ثانیه

مریم عذرا و کودک (مریم عذرا و تسبیح)

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 12 آوریل، 2018 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

لوح برنجی «فومیئه» ساخته شده در قرن هفدهم وسیله ای برای شناسایی مسیحیان بود. این لوح در مقابل ساختمان دادگاه محکم نصب شده بود تا مسیحیان نتوانند در برابر آن دعا و نیایش کنند. لوح برنجی «فومیئه» که معنی تحت اللفظی آن می شود «عکس زیر پا گذاشته شده» چه کاربردی داشته است؟ در این برنامه درباره اوضاع اجتماعی، زندگی مردم و جایگاه مذهب در جامعه ژاپن در آن دوران صحبت می کنیم.

photo
مریم عذرا و کودک (مریم عذرا و تسبیح)

خلاصه برنامه