14 دقیقه و 57 ثانیه

داستان ماتسورانومیا (Matsuranomiya Monogatari)

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 8 دسامبر، 2016 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

داستان ماتسورانومیا در اواخر قرن دوازدهم میلادی و توسط یک اشراف زاده و محقق ادبی به نام "فوجی وارا- نو-تیکا" نوشته شده است. این داستان، ماجرای یک پسر اشراف زاده ژاپنی است که به چین سفر میکند و اتفاقات عجیب بسیاری برای او روی میدهد. نویسنده با گنجاندن دانش و معلومات ادبیات تا آن دوره به این داستان، به توصیف جنگ می پردازد که بازتابی از تجربیات خودش از جنگ و درگیری و پیدایش طبقهء جنگجو در جامعهء ژاپن است. اثری که در این برنامه معرفی میشود یک نسخهء دست نویس از این داستان است که حدود یک قرن پس از دوران زندگی تیکا نوشته شده است. در سالهایی که از نوشته شدن داستان تا تهیهء کتاب دست نویس میگذرد، تاریخ ژاپن دستخوش یک تحول عظیم می شود. بنظر میرسد که هدف از تدوین این کتاب دست نویس انتقال فرهنگ رو به زوال اشرافیت به نسل آینده باشد. کاغذهای زیبا و تزیینی بکار رفته در این کتاب در نهایت از دور خارج شدند. از سوی دیگر، شاید این دست نوشتهء خارق العاده برای خوانندگان تازه کار به این شکل نوشته شده باشد تا جنگجویان و دیگرانی که به تازگی خواندن و نوشتن را آموخته اند هم بتوانند از خواندن داستان لذت ببرند.

photo

خلاصه برنامه