14 دقیقه و 56 ثانیه

ناقوس آیینی با طرح نوارهای متقاطع (Dotaku)

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 16 آوریل، 2015 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

ناقوس های برنزی دوتاکو از قرن دوم پیش از میلاد تا قرن سوم میلادی در ژاپن ساخته می شدند. گفته می شود که این ناقوس ها در مراسم آیینی مورد استفاده قرار می گرفته اند. یکی از این ناقوس ها که طرح روی آن شبیه به نوارهای متقاطع می باشد، به احتمال بسیار در قرن دوم یا نخست پیش از میلاد ساخته شده است. روی بدنه ی این ناقوس نقاشی هایی دیده می شود که شامل تصویر یک سنجاقک، یک لاک پشت، و صحنه ی شکار گراز با سگ است. همچنین، یکی از نقاشی ها دو نفر را نشان می دهد که مشغول کوبیدن چیزی در هاون می باشند و نیز در یکی دیگر از نقاشی ها یک ساختمان بر روی پایه های بلند قرار دارد. این نقاشی ها دارای نشانه هایی از شیوه ی زندگی مردم در دورانی است که تازه فنون کاشت برنج وارد ژاپن باستان شده بود. فلز برنز به کار رفته در این ناقوس و نیز فنون ساخت آن، از خارج کشور و از سرزمین هایی مانند چین یا شبه جزیره ی کره به مجموعه جزایر ژاپن وارد شدند. ناقوس های برنزی دوتاکو نشان می دهند که چگونه مردم در ژاپن باستان، مهارت های خارجی را فراگرفته اند و سپس آنها را به تناسب شیوه های خاص و ممتاز خود تغییر داده اند.

photo

خلاصه برنامه