13 دقیقه و 22 ثانیه

درختان کاج - اثر هاسه گاوا توهاکو ("Hasegawa Tohaku "Shorinzubyoubu)

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 5 فوریه، 2015 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

این شاهکار هنری نشانگر نقطه ی اوج نقاشی آب مرکب ژاپنی است. این نقاشی که با مرکب سیاه کشیده شده است درختان کاج را با کوه های پوشیده از برف در پس زمینه ی آن نشان می دهد. این نقاشی که در نگاه اول شبیه به توده ای از خطوط سیاه رنگ دیده می شود، با اندکی فاصله گرفتن از آن، برگ های سوزنی درخت کاج را به تصویر می کشد. و اگر باز هم دورتر بروید، بیشه زاری از درختان کاج را درتصویر خواهید دید. هنرمند تنها در یک روند بسیار ساده و با کمترین تلاش توانسته است با موفقیت، زیباترین اثر را ایجاد کند و حتی یک فضای مه آلود را در تصویر به وجود بیاورد.

photo

خلاصه برنامه