12 دقیقه و 25 ثانیه

مجسمه سفالی دوگوو با عینک که در حفاری شهر تسوگارو در استان آئوموری کشف شده است (Shakouki Dogu)

جادوی شاهکارهای هنری ژاپن

پخش در 29 ژانویه، 2015 قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

دوگوو یک مجسمه ی سفالی بدون لعاب است و گفته می شود که زمان ساخت آن به 2500 تا 3000 سال پیش برمی گردد. این مجسمه موجودی را به تصویر می کشد که فرم بدن آن کج و معوج شده است، چشمان درشتی دارد و روی سطح مجسمه با مهارت استادانه ای با دقت طراحی شده است. آنها خصوصیات ممتاز دوگوو هستند. گفته می شود که کاشفان این مجسمه به آن نام "دوگووی عینکی" را داده اند زیرا به نظر می رسد که مجسمه عینگ بزرگی بر چهره دارد. عینکِ روی صورت مجسمه شبیه به سایه بان های عینک مانندی است که مردم بومی سواحل شمالی کانادا برای محافظت از چشمان خود در برابر آفتاب روزهای برفی به چشم میزدند. هدف از ساخت این مجسمه مشخص نیست، اما شاید بتوان بر اساس این نکته که مجسمه فقط یک پا دارد، پاسخی برای این سوال پیدا کرد. جمعی از کارشناسان معتقدند که سازنده ی دوگوو خود یکی از پاهای مجسمه را به نشانه ی قربانی کردن مجسمه شکسته است تا به جای انسان ها، زخم ها و بدبختی های آنها را به دوش بکشد. در این برنامه سفال های همراه با دعا و نیایش دوران باستان را بررسی می کنیم.

photo

خلاصه برنامه