11 دقیقه و 25 ثانیه

پناهگاه های تخلیه اضطراری

بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن

پخش در 15 دسامبر، 2021 قابل دسترسی تا 5 ژانویه، 2023

در صورت وقوع یک بلای طبیعی شدید در ژاپن، پناهگاه های محلی هر کسی را فارغ ملیت آنها به صورت رایگان می پذیرند. این مکان ها چه شکلی هستند؟ چه نوع مواد یا وسایلی در آنها انبار شده است؟ بابی جودو از آمریکا سعی می کند پاسخ این سوالات را پیدا کند. این برنامه اولین بار ۱ دسامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.

photo
بابی روی یک تخت اضطراری که با مقوا ساخته شده دراز می کشد و متوجه می شود که چقدر محکم است.
photo
ساوا یوشیهیرو، معاون رئیس مرکز Sona Area Tokyo یک پناهگاه بازسازی شده را به بابی نشان می دهد. این ها دقیقا وسایلی هستند که بعد از زلزله بزرگ شرق ژاپن در سال ۲۰۱۱ یک خانواده سه نفره شامل والدین و پسر ۳۰ و چند ساله آنها از آن استفاده کرده بودند.
photo
انباری که در کنار یک پناهگاه در منطقه ناکانوی توکیو ساخته شده است، موادی مثل غذاهای دارای برچسب حلال و لوازم بهداشتی برای کودکان را نگهداری می کند تا در صورت لزوم نیازهای روزمره افراد از ملیت های مختلف برطرف شود.
photo
ساکای آتسوشی از اداره مدیریت بلایای ناکانو می گوید می خواهد خارجیان در ژاپن هم در مانورهای مقابله با بلایای محلی شرکت کنند.

خلاصه برنامه