11 دقیقه و 25 ثانیه

نقشه های خطر

بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن

پخش در 16 ژوئن، 2021 قابل دسترسی تا 30 ژوئن، 2022

ژاپن اغلب قربانی بلایای طبیعی است اما بسیاری از خارجیان با تجربه ای بسیار ناچیز از بلایای طبیعی به این کشور می آیند. می دانید چه نوع حوادث طبیعی در منطقه سکونت شما یا مقصد سفرتان ممکن است رخ بدهد؟ در صورت اضطرار، کجا فرار می کنید و چطور؟ در این قسمت، به «نقشه های خطر» نگاه می کنیم که نشان می دهد چه ناحیه ای ممکن است در بلایای طبیعی آسیب ببیند. این برنامه اولین بار ۲ ژوئن ۲۰۲۱ پخش شده است.

photo
بسیاری از دولت های محلی در ژاپن نقشه های خطر را به زبان های چینی، انگلیسی و دیگر زبان ها ارائه می کنند.
photo
هوری ایتارو، یک کارشناس آمادگی در برابر بلایا (چپ)، و مندی که سه سال پیش از اسپانیا به ژاپن آمده است (راست)
photo
نقشه خطر که میزان نشست خاکستر را هنگام فوران کوه فوجی در حدود ۳۰۰ سال پیش نشان می دهد اطلاعات مفیدی از اقدمات آمادگی در برابر بلایا برای امروز به ما می دهد.
photo
هوری و مندی در منطقه اِدوگاوای توکیو قدم زدند و به نقشه خطر سیل که توسط شهرداری این منطقه منتشر شده نگاه کردند. از لحاظ تاریخی، این منطقه بارها قربانی سیل بوده است.

خلاصه برنامه