12 دقیقه و 24 ثانیه

نجات جان ها با اطلاعات

بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن

پخش در 24 مارس، 2021 قابل دسترسی تا 7 آوریل، 2022

وقتی که فاجعه رخ می دهد، اطلاعات واضح، دقیق و به موقع ضروری است. اما ساکنان خارجی ژاپن اغلب به دلیل مشکلات زبانی و ارتباطی دچار مشکلاتی می شوند. یک مورد مطالعاتی از ساکنان برزیلی در ژاپن که در سیل آسیب دیدند نکاتی را درباره چالش هایی که آنها با آن مواجه هستند و راه حل های لازم روشن می کند.
این برنامه قبلا ۱ آوریل ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo
در سپتامبر سال ۲۰۱۵، شهر جوسو در استان ایباراکی در اثر طوفان دچار سیل شد.
photo
اِسکولا اوپاکو یک مدرسه برزیلی در جوسو است. کودکان آنجا فقط به زبان پرتغالی درس می خوانند.
photo
مدیر مدرسه اوئه مورا مایومی
photo
اوئه مورا نقش فعالی در تبادل بین ساکنان ژاپنی شهر جوسو بازی کرده است.

خلاصه برنامه