audio
نجات جان ها با اطلاعات
بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن
12 دقیقه و 24 ثانیه

پخش در 27 ژانویه، 2021
قابل دسترسی تا 3 فوریه، 2022

وقتی که فاجعه رخ می دهد، اطلاعات واضح، دقیق و به موقع ضروری است. اما ساکنان خارجی ژاپن اغلب به دلیل مشکلات زبانی و ارتباطی دچار مشکلاتی می شوند. یک مورد مطالعاتی از ساکنان برزیلی در ژاپن که در سیل آسیب دیدند نکاتی را درباره چالش هایی که آنها با آن مواجه هستند و راه حل های لازم روشن می کند.
این برنامه قبلا ۱ آوریل ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo در سپتامبر سال ۲۰۱۵، شهر جوسو در استان ایباراکی در اثر طوفان دچار سیل شد. photo اِسکولا اوپاکو یک مدرسه برزیلی در جوسو است. کودکان آنجا فقط به زبان پرتغالی درس می خوانند. photo مدیر مدرسه اوئه مورا مایومی photo اوئه مورا نقش فعالی در تبادل بین ساکنان ژاپنی شهر جوسو بازی کرده است.