audio
پیشگیری از بلایا برای ساکنان خارجی ژاپن (۲): اتباع ویتنام و اندونزی
بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن
14 دقیقه و 08 ثانیه

پخش در 21 مه، 2020
قابل دسترسی تا 21 مه، 2021

علاوه بر تمام خطرات بلایا که ژاپنی ها با آن مواجه هستند، ساکنان خارجی ژاپن هم در سالهای اخیر مشکلات خود را در این زمینه داشته اند. دومین بخش از این مجموعه دو قسمتی درباره ساکنان ویتنامی و اندونزیایی است. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کِیو در جوامع مختلف نظرسنجی کرد تا واقعیت را بفهمد و نیازهای آنان را ارزیابی کند. این برنامه همچنین درس های آموخته شده از اقدامات قبل، هنگام و بعد از زلزله های چهار سال پیش در کوماموتو را هم معرفی می کند. این برنامه در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۰ پخش شده بود.

photo اعضای تیم در حال مصاحبه با کارآموزان فنی ویتنامی و دانشجویان photo دانشجویان اندونزی با اعضای تیم تحقیقاتی photo کلاس زبان ژاپنی به میزبانی بنیاد بین المللی کوماموتو photo کیو کِی فون از تایوان (چپ) و ایکوکو اینوئوئه هماهنگ کننده داوطلب (راست)