audio
پیشگیری از بلایا برای ساکنان خارجی ژاپن (۱): اتباع چین و برزیل
بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن
14 دقیقه و 58 ثانیه

پخش در 20 مه، 2020
قابل دسترسی تا 20 مه، 2021

علاوه بر تمام خطراتی بلایا که ژاپنی ها با آن مواجه هستند، ساکنان خارجی ژاپن هم در سالهای اخیر مشکلات خود را در این زمینه داشته اند. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کِیو در جوامع مختلف نظرسنجی کرد تا واقعیت را بفهمد و نیازهای آنان را ارزیابی کند. ما یافته های این تحقیق را در دو برنامه معرفی خواهیم کرد. قسمت اول درباره جوامع چینی ها و برزیلی هاست. این برنامه در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۰ پخش شده بود.

photo دانشجویان با دوان یوئه زونگ، که در کار ترویج روابط ساکنان چین و ژاپن است، مصاحبه می کنند. photo هر یکشنبه یک پارک در توکیو به عنوان مکان اجتماع و ارتباط بین ژاپنی ها و چینی ها استفاده می شود. photo در یک مانور بلایا در جوسو در استان ایباراکی اطلاعات به زبان پرتغالی و دیگر زبان ها ارائه شد. photo جلسه کلاس راجیب شاو، استاد دانشگاه کِیو، متخصص پیشگیری از بلایا که این نظرسنجی را رهبری کرد.