audio
کاهش خطرات بلایای طبیعی برای جوامع چند ملیتی
بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن
13 دقیقه و 53 ثانیه

پخش در 26 مه، 2020
قابل دسترسی تا 26 مه، 2021

موضوع این برنامه جوامع چند ملیتی است. زلزله بزرگ هانشین ۱۹۹۵ در کوبه منجر به راه اندازی یک ایستگاه رادیویی محلی برای ساکنانی شد که از کشورهای دیگر به اینجا آمده اند. گروه هایی به نمایندگی از مردمی که به زبان های مختلف صحبت می کنند رویدادهای «بوسای» برگزار می کنند. این تجربه و تلاش ها در کوبه نکات مفیدی برای مردم در دیگر نقاط دنیا به همراه دارند. این برنامه اولین بار روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹ پخش شد.

photo FMYY پس از زلزله ۱۹۹۵ در کوبه آغاز شد. روکسانا اوشیرو که در جامعه اسپانیایی زبان فعال است و داوطلبان ژاپنی هر هفته در اینترنت برنامه هایی زنده درباره بوسای ارائه می دهند. photo کومونیداد لاتینا هیوگو یک رویداد بوسای کریسمسی ترتیب داد که هزار شرکت کننده، شامل ژاپنی ها و افراد دارای اصالت آمریکای جنوبی، داشت. photo شیزویو یوشیتومی (چپ)، پروفسور دانشگاه مطالعات خارجی ناگویا، در حال ترویج چندملیت گرایی