مظنون نسل‌ کسی سال ۱۹۹۴ رواندا بازداشت شد

یک دادگاه ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید یک مامور پیشین پلیس را به اتهام دست داشتن در کشتار هزاران تن در جریان نسل‌ کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ بازداشت کرده است.

در این نسل ‌کشی به رهبری اعضاء قوم هوتو که اکثریت را در اختیار داشتند، حدود ۸۰۰ هزار تن از قوم توتسی و میانه‌روهای قوم هوتو کشته شدند.

مقام‌های این دادگاه گفتند فولگنس کاییشما، مامور پیشین پلیس رواندا، روز چهارشنبه طی عملیات مشترکی با مقام‌های آفریقای جنوبی، در آن کشور بازداشت شد. او متهم به نسل ‌کشی و جرائم دیگر است.

این دادگاه گفت کاییشما آوریل ۱۹۹۴ ترتیبات کشتار بیش از ۲۰۰۰ توتسی در یک کلیسا را انجام داد.

به گفته این دادگاه، کاییشما و دیگران با استفاده از یک بولدوزر این کلیسا را ویران و توتسی‌هایی را که زنان، کودکان و افراد سالخورده نیز در بین آنها بودند، زیر آوار مدفون کردند.

مقام‌های این دادگاه گفتند کاییشما برای فرار از دست قانون، از هویت جعلی استفاده می‌کرد.

دادستان کل این دادگاه گفت این بازداشت نشان می‌دهد عدالت، هر چقدر هم که طول بکشد، اجرا خواهد شد.