اسناد مربوط به یک راهب ژاپنی قرن نهم در فهرست حافظه جهانی یونسکو ثبت می‌شود

اسناد مربوط به یک راهب ژاپنی در قرن نهم که برای فراگیری آموزه‌های آیین بودایی به چین سفر کرده بود در فهرست حافظه جهانی یونسکو ثبت خواهد شد.

هیئت اجرایی یونسکو روز چهارشنبه در پاریس تصمیم گرفت که آرشیوی شامل ۶۴ سند را به این فهرست اضافه کند.

ژاپن مجموعه‌ای از اسناد مربوط به معبد می‌ایدِرا در شهر اوتسو واقع در استان شیکا و سایر جاها را که قدمت آنها به قرن نهم برمی‌گردد جهت ثبت در فهرست حافظه جهانی یونسکو ارائه کرده بود.

این اسناد در زمان سلسله تانگ توسط راهب اِنچین از کشور چین به ژاپن بازگردانده شده بودند. این اسناد شامل یک سند واقعی اجازه عبور است، چیزی شبیه به گذرنامه‌های امروزی که در دوره تانگ استفاده می‌شده است.

وزارت آموزش و فرهنگ ژاپن این اسناد را به عنوان مآخذ تاریخی گرانبها توصیف کرده است.