بازرسی کارشناسان کره جنوبی از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما پایان یافت

تیمی از کارشناسان کره جنوبی بازرسی از نیروگاه هسته‌ای آسیب دیده فوکوشیما دایچی برای ارزیابی ایمنی طرح ژاپن جهت تخلیه آب تصفیه شده و رقیق شده در اقیانوس را به پایان رساندند.

این هیئت متشکل از حدود ۲۰ عضو شامل مقامات ارشد کمیسیون امنیت و ایمنی هسته‌ای کره جنوبی و همچنین متخصصان محیط‌زیست دریایی است. آنها روز چهارشنبه این نیروگاه هسته‌ای را بازرسی کردند.

یو گوک هی، رئیس این هیئت، بعدا به خبرنگاران گفت که این تیم، تجهیزات رقیق کردن آب تصفیه شده و تخلیه آن در دریا را بررسی کردند. او گفت که آنها این تاسیسات از جمله محل تجزیه مواد رادیواکتیو در آب تصفیه شده را بازرسی کردند.

ژاپن قصد دارد آب تصفیه شده را پس از رقیق کردن و کاهش دادن سطح تریتیوم به یک هفتم استانداردهای ایمنی سازمان بهداشت جهانی برای آب آشامیدنی، در اقیانوس رها کند. شرکت برق توکیو که گرداننده این نیروگاه است، در حال آماده شدن برای شروع تخلیه آب در اقیانوس حدود تابستان امسال است. دولت ژاپن می‌گوید امیدوار است با این بازرسی نگرانی‌های کره جنوبی در این مورد برطرف شود.