سازمان ملل درخواست ۳۳۳ میلیون دلار کمک اضطراری برای میانمار کرد

سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته است که به میانمار، که در اثر گردباد موکا ویران شده است، ۳۳۳ میلیون دلار کمک اضطراری ارائه کنند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه این درخواست فوری را جهت توزیع غذا و لوازم درمانی و نیز برپایی سرپناه برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آسیب دیده در این گردباد، صادر کرد.

گردباد موکا روز ۱۴ ماه مه به میانمار رسید. بادهای سرکش و امواج بلند خرابی‌های گسترده دراین کشور بویژه در ناحیه غرب ببار آورده است.

ارتش میانمار که در جریان کودتای سال ۲۰۲۱ به قدرت رسید جزییاتی از میزان این خرابی‌ها منتشر نکرده است.

دولت وحدت ملی طرفدار دموکراسی می‌گوید مرگ ۴۵۵ نفر تایید شده است.

ایالت راخین در غرب میانمار که به شدت آسیب دیده محل سکونت مسلمانان روهینگیایی است که زیر سرکوب ارتش قرار دارند.

برنامه جهانی غذا توزیع غذا در بخش‌هایی از راخین را آغاز کرده است، اما سازمان ملل می‌گوید کمک‌های فراگیر به این زودی نخواهد رسید زیرا ارتش دسترسی کارکنان امور بشردوستانه به نواحی آسیب دیده را محدود کرده است.