وقوع زمین‌لرزه قدرتمند در آبهای جزایر ایزوی ژاپن

بعدازظهر دوشنبه یک زمین‌لرزه قدرتمند به بزرگی ۳ / ۵ ریشتر در ساحل جزایر ایزو روی داد. سونامی بعد از این زلزله به وقوع نپیوست.

این تکان‌های قوی در جزیره توشیما و جزیره نی‌ایجیما حس شدند. این زلزله حدود ساعت ۴۲ : ۴ بعدازظهر دوشنبه به وقت محلی رخ داد. سازمان هواشناسی ژاپن می‌گوید مرکز این زمین‌لرزه در آبهای سواحل جزایر نی‌ایجیما و کوزوشیما و در عمق ۱۰ کیلومتری قرار داشت.